top of page
Dost sarılmak
Oldukça Bahçe
havuz temizleyicisi
Paspas ile Temizlik
Bahçe

GENEL OLARAK VERECEĞİMİZ HİZMETLER AŞAĞIDAKİ GİBİ SIRALANABİLİR:

                  Profesyonel apartman ve site yöneticiliği; kanunlar çerçevesinde kat malikleri genel kurulunca seçilmiş ve yetkilendirilmiş yönetim/denetim kurulları ile diyalog içinde ve yönetim kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda kat maliklerinin taleplerini yerine getirerek sitede huzurlu bir yaşam sağlanması için idari ve mali hususları yöneten bir yandan da sitenin değerini artırmak için sunulan hizmetleri içermektedir.


⦁    Kat Malikleri Genel Kurul çalışmalarının yapılması (Genel Kurul tarihinin belirlenmesi, kat maliklerine duyurulması, genel kurul yapılacak yerin belirlenmesi vb) 


⦁    Yönetime ait defterlerin noter tasdiklerinin yaptırılması, muhasebe hesaplarının tutulması.


⦁    Sitenize/Apartmanınıza güvenlik veya temizlik hizmetleri şirketler tarafından yaptırılmak istendiğinde piyasa araştırması yapılıp, 3 teklif alınark en ucuz ve kaliteli teklif verenin belirlenmesi ve bunlarla sözleşmelerin yapılması.


⦁    Site/apartman işletme projesinin oluşturulması, aidatların belirlenmesi.


⦁    Aidatların ve diğer giderlerin tahsil edilmesi(elden aidat toplanmaz).


⦁    Binanın yönetimiyle ilgili elektrik, su, doğalgaz, çalışanların SGK prim ödemeleri vb. faturaların bankaya talimat verilerek otomatik ödemeye alınması.


⦁    Kat maliklerine gecikmiş aidatların ödenmesi için telefonlarına mesaj ile bilgi gönderilmesi, halen aidatını ödemeyen kat maliklerine dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi.


⦁    Her ay gelir­ gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç ­alacak çizelgelerinin hazırlanması ve site sakinlerinin görebilecekleri yerlerde yayınlanması (web tabanlı program ile).


⦁    Bahçe-havuz bakım/düzen işlerinin takibi/organizasyonu.


⦁    Yangın tüplerinin dolumu.


⦁    Haşere ilaçlama periyotlarının planlanması.


⦁    Ortak alanların temizliğinin planlı yürütülmesi.


⦁    Su depolarının temizlenme periyotlarının düzenlenmesi.


⦁    Asansör bakımı, denetlenmesi, takip edilmesi.


⦁    Merkezi ısıtma sistemleri ile ilgili ısı gider paylaşımı işlemlerinin yapılması.


⦁    Kapıcı çalıştırılacaksa ilgili kamu idarelerine bildirimi ve sigortasının başlatılması, sigorta bildirgelerinin zamanında yapılması ve primlerinin ödenmesi.

Mavi Gökyüzünün Önünde Apartmanlar
Kitapların Üzerinde Hakim Tokmağı
Gökdelen Camlarını Silen İşçiler
apartman binası
DURUU png.png
bottom of page