top of page
Genel Yönetim

* Genel Kurul’ da alınan kararların uygulanması, 
* Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi,
* Defterlerin ve hesapların kayıtlarının tutulması,
* İşletme projesi ve faaliyet raporunun düzenlenmesi,
* Hizmet sözleşmelerinin yapılması/denetlenmesi,
* Binanın sosyal ilişkilerinin şeffaflıkla yürütülmesi, 
* Periyodik asansör,bahçe,havuz,temizlik vb. hizmetlerin takibi

Gökdelenler

NEDEN PROFESYONEL YÖNETİM?

             Hızla artan kentleşme ile birlikte binaların (sitelerin) hızla yaygınlaşması ve bu alanlarda bulunan ortak alanların çeşitliliğinin artması (Örn. Havuz, Güvenlik, Spor Salonları, Dükkânlar Vb.)  toplu yapıların yönetiminin yanı sıra ortak alanların da yönetilmesini gündeme getirmektedir.

            Toplu yapılarda meydana gelen bu değişimler, yoğunlaşan işler, aidatların dağılım şekli ve  toplanması,  gibi çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir.                 Bu gibi zorluklar toplu yapılarda çoğu zaman stres yaratmakta, dolayısıyla komşuluk ilişkileri de zedenmektedir. Bu ve benzeri durumlar yaşam alanlarımızda yönetici bulunamamasına ve yönetim şirketlerinin doğmasına sebep olmuştur.                   Şirketimizin amacı; hızlı, ekonomik ve şeffaf bir şekilde müşteri odaklı uzman kadrosu ile yaşam alanlarınızın profesyonelce yönetilmesini sağlamaktır. Yönettiğimiz yerlerde huzur ve güveni sağlamak ilk amacımızdır.

Image by Ray Reyes
Bütçe Yönetimi
hukuk.jpg
Hukuki Yönetim
personel.jpg
Personel Yönetimi

* Aidatların tahsil edilmesi,
* Binanın yönetimiyle ilgili fatura vb ödemelerinin yapılması,
* Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin icra ve dava takiplerinin planlanması/yürütülmesi,
* Her ay gelir-gider raporları ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması, 

* Binaya yapılan tüm resmi kurumlardan gelen evrakların teslim alınması zamanında ve süresinde cevaplarının yazılması,
* Aidat borçlarını ödemeyen kat maliklerine ihtarname gönderilmesi, avukatımız aracılığıyla yasal takiplerin başlatılması, 

* Personelin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
* Personelin izin düzenlerinin ayarlanması,
* Maaş, SGK vb. ödemelerin yapılması,

bottom of page